Islam män och kvinnor

Islam män och kvinnor

Durisar 7

Hon var inte helt ense med den nye kalifen Ali ibn Talib, Muhammeds kusin. Och den som anklagar sin hustru [för otrohet] och bara har sitt eget vittnesmål att stödja sig på, skall svära vid Gud fyra gånger att hans vittnesmål är sant och en femte gång nedkalla Guds förbannelse över sig själv om han ljuger. Vad lär Koranen om detta ämne? I följande ahadith ger Muhammed och hans anhängare kvinnan samma status som hundar, åsnor och hästar:. Frågan här är mycket klar, men låt var och en som önskar det göra som han vill utan att tillskriva Gud det. Tankar om nära total avskildhet för kvinnor var främmande under den profetiska tiden. För att uppnå det målet kan det vara nyttigt att kort nämna hur kvinnor behandlades i allmänhet i civilisationer och religioner som fanns före Islam liksom under senare tider.

ISLAM MÄN OCH KVINNOR, Kvinnan i Islam

islam män och kvinnor

Kvinnan i Islam Mitt i det mörker som omslöt världen under talet, ekade gudomlig uppenbarelse i Arabiens vida öken med ett friskt, ädelt och universellt budskap till mänskligheten. En del av dess aspekter kommer att beskrivas i det följande. I. Grunder för andlig och mänsklig jämställdhet. (1) Enligt Koranen har män. 10 feb Hon är född i Pakistan och har forskat i kvinnors rätt och islam sedan Och enligt henne har ojämlikheterna inget med Islam att göra. Riffat berättar att det inte står någonstans i Koranen om att kvinnor måste bära slöja, utan att både män och kvinnor måste klä sig anständigt. Slöjorna är något som. 7 feb Ny serie feminism och islam. Demoniseringen av islam och konstruktionen av muslimska män som religiöst och kulturellt kvinnoförtryckande och muslimska kvinnor som passiva och maktlösa offer bygger på okunskap och fördomar om islam. Islam utpekas ensidigt som vore den särskilt kvinnoförtryckande.

ISLAM MÄN OCH KVINNOR Kvinnans ställning i Islam

Människorna i staden kvinnor gripit henne ensam och tillåtit de andra äktenskapsbrytarna att män och finna islam. Den uppmanar oss at hålla våra kroppar rena, och de är Guds tempel; mo Ande bor i oss. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Ni skall avhålla er från all otukt.

إمرأة سويدية مسلمة تتحدث عن الإسلام En svensk muslim kvinna talar om islam


Ni har rätt att de inte bör vanära era sängar och att de inte bör uppträda olämpligt. Det gör den unge mogne man, som har råd, kvinnor stånd att gifta sig med sin drömflicka islam etablera sig på sitt livs resa på ett hälsosamt sätt. Och ser vi, att det inte keeps någon plats för orenhet, män helighet bor, inte för mörker i det obefläckade ljusets rike. Strider vi och håller våra kroppar i schack, eller tillåter vi dem lösa tyglar att samla upp i förråd och äga och sålunda förstöra allt skönt inom oss. Islamiska jurister anser allmänt att muslimska kvinnor bara får ingå äktenskap med muslimska män [ 6 ][ 7 ]medan muslimska män får gifta sig med muslimska, kristna och judiska kvinnor [ 8 ].

kommentarer: islam män och kvinnor

 1. Zulkill svar

  Även om det i dag finns kulturer i vilka det förekommer kvinnoförtryck återspeglar detta endast lokala seder – inte islams egentliga kvinnosyn. Islam förväntar sig att dess bekännare skall bejaka kvinnors rättigheter, värna om deras status och på alla sätt motverka att de behandlas illa. Män och kvinnor har olika ansvar men . Enligt Koranen delar män och kvinnor samma andliga natur: Människor! Frukta er Herre som har skapat er av en enda varelse och av denna har skapat dess make och låtit dessa två [föröka sig] och sprida sig [över jorden] i väldiga skaror av män och kvinnor. Frukta Gud, i vars namn ni innerligt och enträget ber varandra. Kvinnor får liksom män besöka moskén. Dock ber männen och kvinnorna avskilt i moskéerna med en särskild avdelning för kvinnor längst bak i bönerummet. Dit får de dock inte gå under pågående menstruation. Den allmänna uppfattningen, som delas av de flesta religiöst. Islam stärkte kvinnans roll när hon inte längre sågs som ett lösöre att överföra från far till make. De blev lika mycket värda som män, med både rättigheter och skyldigheter att ta hänsyn till. Tyvärr faller muslimska kvinnor ofta offer för kulturella avvikelser och en för islam och Koranen främmande kvinnosyn. Islam ger både kvinnor och män rätt att äga saker, vilket berättigar dem att ha personliga egendomar. Medan kvinnorna har färre finansiella förpliktelser än männen, är några av deras ekonomiska rättigheter mer begränsade.

 2. Kazikora svar

  Kvinnan i Islam Mitt i det mörker som omslöt världen under talet, ekade gudomlig uppenbarelse i Arabiens vida öken med ett friskt, ädelt och universellt budskap till mänskligheten. En del av dess aspekter kommer att beskrivas i det följande. I. Grunder för andlig och mänsklig jämställdhet. (1) Enligt Koranen har män. 10 feb Hon är född i Pakistan och har forskat i kvinnors rätt och islam sedan Och enligt henne har ojämlikheterna inget med Islam att göra. Riffat berättar att det inte står någonstans i Koranen om att kvinnor måste bära slöja, utan att både män och kvinnor måste klä sig anständigt. Slöjorna är något som. 7 feb Ny serie feminism och islam. Demoniseringen av islam och konstruktionen av muslimska män som religiöst och kulturellt kvinnoförtryckande och muslimska kvinnor som passiva och maktlösa offer bygger på okunskap och fördomar om islam. Islam utpekas ensidigt som vore den särskilt kvinnoförtryckande. Denna text är en längre genomgång av kvinnans roll och ställning i ett islamiskt samhälle utifrån ett perspektiv av jämställdhet. Texten är indelad i styck. De ses av troende män och kvinnor som gudomligt baserade befallningar och riktlinjer med legitima mål och med gudomlig visdom bakom. De är inte påtvingade av män eller av samhället (se K , , och många uttalanden av Profeten Muhammad i .

 3. Nikogar svar

  I Koranen står det att kvinnan och mannen är lika mycket värda, men har olika uppgifter. Jobb och familj. Medan det för kvinnan främst är barnen och hemmet som står i centrum, grundar sig mannens uppgift på att försörja familjen. Förklaringen till detta är oftast att kvinnan är mer emotionell än mannen, speciellt när hon är. Allah nämner njutningarna som han placerade i detta liv för människor, såsom kvinnor och barn, och han började med kvinnor, eftersom testet med dem är mer lockande. Till exempel, de Sahih (Bukhari och Muslim nedtecknade att budbäraren sa, (Jag har inte lämnat efter mig ett test mer frestande för män än kvinnor.). Vi såg hur han, sedan han hade låtit Adam somna, tog bort ett av hans revben, varav han skapade Eva. Sålunda härstammar kvinnan här från mannen; med andra ord är hon och hennes make en enda kropp (se 1 Mos ). Vad lär Koranen om detta ämne? Utan tvekan tillåter Koranen en muslim att gifta sig med fyra fruar. Jämställdhet: Kvinnor och män i Islam Jag ska skriva om Jämställdhet, jag ska berätta om kvinnor, vad det var för skillnader mellan kvinnor och män i religioner. Dock kommer jag bara inrikta mig mer på Islam och skriva om den religionen. Kvinnan i Islam är mannens ägodel. Allah nämner njutningarna som han placerade i detta liv för människor, såsom kvinnor och barn, (män) och han.

 4. Dalkis svar

  4 aug Många moderna kvinnor och män förkastar nyss nämnda begränsningar och tolkar Koranen utifrån detta perspektiv. Det är nödvändigt att vi förstår att människor med makt, precis som i länder med annan troslära än islam, ibland använder religionen som ett incitament att rättfärdiga kvinnoförtryck. Många kvinnor inom Islam har haft mycket hög status. Med detta menas det såklart både män och kvinnor. En kvinna skall behandlas enligt de rättigheter hon. Det finns många kvinnor inom islam som kan vara förebilder för den muslimska kvinnan. Här är några exempel: Sara Ibrahims fru Hon dyrkade Allah och underkastade.

 5. Kanris svar

  Islam kräver endast rättvisa och ett bra bemötande för båda två. Samma belöning & samma skyldigheter: Män och kvinnor dyrkar Allah på samma sätt, med andra ord dyrkar samma Gud(Allah), utför samma handlingar av dyrkan, följer samma religiösa skrift och delar samma tro. Allah dömer alla människor rättvist och lika. Med ansvar så bör män och kvinnor varandra Verserna beskriver rättvisan mellan man och kvinna inom Islam och tar avstånd från förislamisk tid då kvinnans.

 6. Nigal svar

 7. Neshicage svar

Add a Comment

Your e-mail will not be published.Required fields are marked*